*افزونه های محک قابل نصب بر روی کلیه بسته های سری عمومی و تجاری می باشد*

 

افزودن به سبد خرید

افزونه چاپ و تولید بارکد

افزونه تعمیرات و خدمات محک

افزونه تعمیرات و خدمات محک

افزونه کالر آی دی محک

افزونه کالر آی دی محک

افزونه پیامک رسان محک

افزونه پیامک رسان محک

افزونه دارایی ثابت محک

افزونه دارایی ثابت محک

افزونه چند ارزی محک

افزونه چند ارزی محک

افزونه حقوق و دستمزد محک

افزونه حقوق و دستمزد محک

افزونه سیستم پروژه های محک

افزونه سیستم پروژه های محک

افزونه چند شرکتی محک

افزونه چند شرکتی محک

افزونه کلاینت شبکه محک

افزونه کلاینت شبکه محک

سفارشگیر همراه محک

سفارشگیر همراه محک

سیستم بایگانی اسناد و دبیرخانه

سیستم بایگانی اسناد و دبیرخانه